Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

A weblapkészítés technikája (HTML5, CSS3) és ergonómiája / Bevezetés a stíluslapok használatába

Tanulási útmutató

Összefoglalás

Ebben a leckében megismerkedünk a stíluslaphasználat alapjaival, a CSS-utasítások felépítésével, a stíluslap csatolási módjaival, a használható mértékegységekkel, az öröklődés hátterével, a kiértékelési sorrenddel, illetve a CSS3-as szelektorok használatával.

Bevezetés a stíluslapok használatába

A CSS utasítás

A CSS-utasítások (szabályok) segítségével beállíthatjuk a weblapok HTML-elemeinek vizuális megjelenését.

Egy CSS-utasítás két részből áll:

A fenti konkrét példa azt jelenti, hogy az egyes szintű címsorokat <h1> kék színűre állítjuk be.

A CSS-utasítás szintaxisa

A CSS-utasítások csoportosítása

Ha több szelektorra is szeretnénk ugyanazt a CSS-szabályt alkalmazni, akkor szelektor-csoportot kell létrehoznunk. Azaz a deklarációs blokk előtt vesszővel elválasztva felsoroljuk a kívánt szelektorokat, így az összes szelektorra vonatkozik majd a stílusdeklaráció.

Szelektor csoportok használata

Példa - Szelektorcsoportok használata

Forráskód
h1 {font-family: verdana}
h2 {font-family: verdana} 
h3 {font-family: verdana;}

A fenti kód helyett írhatjuk az alábbit is, így jóval tömörebben leírtuk ugyanazt.

Forráskód
h1, h2, h3 {font-family: verdana;}
Magyarázat

Látható, hogy ebben az esetben az egyes szelektorokat vesszővel választottuk el.

Több tulajdonság megadása ugyanazon szelektorra

Példa - Több tulajdonság megadása ugyanazon szelektorra

Forráskód
h1 {font-family: helvetica;}
h1 {font-size: 12pt;}
h1 {font-style: normal;}

A fenti kódot az alábbiak szerint rövidíthetjük:

Forráskód
h1 { 
    font-family: helvetica; 
    font-size: 12pt; 
    font-style: normal;
   }
Magyarázat

A tulajdonság-érték párokat most ugyanazon blokkban helyeztük el, ügyelve arra, hogy ezek pontosvesszővel el legyenek választva egymástól.

Kompakt (rövidített) megadási forma (shorthand property)

Példa - Kompakt megadási forma

Forráskód
h1 {font-weight: bold;} 
h1 {font-size: 12pt;} 
h1 {font-family: helvetica;}

A fenti kódot az alábbiak szerint rövidíthetjük:

Forráskód
h1 {font: bold 12pt helvetica;}
Magyarázat

A tulajdonságoknál gyakran látjuk azt, hogy kötőjellel van elválasztva az, hogy minek milyen tulajdonságát állítjuk be. Például font-weight a betű súlyát (vastagságát) jeleni, a font-size a betű méretét. Ilyen esetekben lehetőség van arra, hogy a tulajdonságokat úgy rövidítsük, hogy megadjuk az adott tulajdonságot (pl. font), majd felsoroljuk az érékeket.

Megjegyzés

Ezen, rövidített formában használható tulajdonságokat „shorthand properties” néven tartalmazza a szabvány angol szövege, míg a nem rövidített változat a „longhand property”.

Az értékek sorrendje ebben a konkrét példában nem számít, de később látni fogjuk, hogy vannak olyan esetek, amikor a sorrend fontos lesz, például a margó beállításánál.

Fontos

A rövidített (shorthand) paramétermegadásnál ügyelni kell arra, hogy ezzel minden olyan altulajdonságot is alapértelmezett állapotba tudunk hozni, amit explicit módon nem adtunk meg.

Példa - Rövidített (Shorthand) megadás során fellépő probléma

Interaktív példa
Magyarázat

A példánkban a div elemre beállítottunk egy háttérképet, amelyet ismétlés nélkül, a div elem bal felső sarkában helyeztünk el. Később azt is be akartuk állítani a div elemre, hogy a háttérszíne világoszöld legyen, de mivel rövidített formát használtunk (div {background:lightgreen;}), a definíció minden más háttérbeállítást is alaphelyzetbe állított. Így csak a világosszöld háttér érvényesül.

Módosítsd a példát úgy, hogy ne a rövidített formával add meg a tulajdonságot, hanem a hosszabb (longhand) változattal, vagyis így:

div {background-color:lightgreen;}

Így már a háttérkép és a világoszöld háttér is érvényesülni fog!

Hibásan megadott tulajdonságok és értékek

Mi történik akkor, ha véletlenül hibáztunk a szabályok megadásánál, rosszul csoportosítottunk, stb. Ilyen esetben a böngészők figyelmen kívül hagyják az ismeretlen vagy hibás tulajdonságokat.

Példa - Példa hibás deklarációkra

Fontos

Az alábbi példában kommentek között helyeztük el, hogy melyik példa helytelen és miért. Amint látható a stíluslapoknál a /* és a */ karaktersorozat között lehet kommenteket írni.

Forráskód
img { float: left; }              /* helyes CSS2.1 deklaráció */ 
img { float: left bal; }          /* a "bal" hibás érték */ 
img { background: "red"; }      /* az értéket nem kell idézőjelbe tenni */ 
img { border-width: 3; }        /* hiányzik a mértékegység */

Most lássuk, hogy a fentiekből mit vesz figyelembe a böngésző CSS értelmezője:

Forráskód
img { float: left; } 
img 
img 
img 

Példa - Példa hibás string lezárásra

Fontos

A megnyitott, de le nem zárt idézőjelek, aposztrófok szintén problémát okoznak.

Forráskód
p { color: green; 
   font-family: 'Times New Roman 
   font-style: italic; 
   background-color: yellow; }

Most lássuk, hogy a fentiekből mit vesz figyelembe a böngésző CSS értelmezője:

Forráskód
p { color: green; 
 background-color: yellow; }
Magyarázat

Mivel a betűcsalád nevében szóköz volt (Times New Roman), ezért azt aposztrófok közé kellett volna tenni, de mivel a záró aposztróf hiányzik, a következő pontosvesszőig hibásnak érzékeli a megadást az értelmező.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTE - PPKE informatika tananyagfejlesztési projekt (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0052) keretében valósult meg.
A tananyag elkészítéséhez az ELTESCORM keretrendszert használtuk.